Un consilier județean PNL propune implicarea reală a cetățenilor în rezolvarea problemelor comunității și cheltuirea unei părți din bugetul județului Hunedoara, prin transformarea acestora în participanți activi.

Cristina Chivu a depus un proiect de hotărâre de Consiliu Județean privind aprobarea implementării proiectului ”Bugetare participativă în UAT județul Hunedoara”, precum și a Regulamentului privind procedura de derulare a proiectului. 

”Această posibilitate de a oferi șansa oricărei persoane din cadrul comunității noastre de a găsi soluții eficiente și oportune pentru anumite probleme va putea duce la identificarea unor idei inedite, care vor crește atât nivelul de trai și calitatea vieții, cât și transparența activității administrației publice județene”, a precizat Cristina Chivu, consilier județean PNL și inițiator al proiectului.

Astfel, potrivit inițiativei, se are în vedere  implicarea cetățenilor din județul Hunedoara într-un proces democratic de deliberare și decizie, pentru stabilirea modalității optime de cheltuire a unei părți din bugetul județean. Procesul presupune asumarea de către cetăţeni a unui rol de participanți activi în definirea şi abordarea problemelor comunităţii din care fac parte.

Bugetul participativ este un instrument modern de management deschis, transparent și incluziv, care oferă oportunitatea reală a implicării oamenilor în procedurile administrative de gestionare a nevoilor generale și de interes public, prin propunerea de proiecte care să fie votate tot de cetățeni și, ulterior, cuprinse în buget. În plus, se realizează o colaborare puternică între cetățeni și administrația publică județeană, în timp ce politicile publice pot fi ajustate la nevoile și așteptările cetăţenilor, pentru a îmbunătăți calitatea vieții în județul Hunedoara.

Conform proiectului de hotărâre, la procesul de bugetare participativă pot lua parte cetăţenii care locuiesc în județul Hunedoara şi au împlinit vârsta de cel puţin 18 ani. Fiecare cetățean poate formula o singură propunere de proiect și fiecare propunere trebuie să aibă un cost total de cel mult 500.000 de lei.

Pot fi finanțate toate proiectele de interes public local din toate domeniile care intra în aria de competență a Consiliului Județean Hunedoara, respectiv infrastructură rutieră, domeniul sănătății, domeniul social, cultural, ori cel sportiv.

Aspectele legate de analiza tehnică și legală a proiectelor venite dinspre comunitate, precum și modul de vot și de implementare sunt detaliate în Regulamentul privind procedura de derulare a proiectului, înaintat de consilierul județean Cristina Chivu împreună cu proiectul de hotărâre privind bugetarea participativă.