Termocentrala Mintia merge mai departe, cel puțin teoretic. Fără nicio investiție finalizată care să o conformeze normelor de mediu. Este o decizie a Tribunalului Huneodara, care schimbă ”istoria” sucursalei energetice. Cel puțin până va ajunge la Consiliul Județean Hunedoara sau la Primăria Deva, care au solicitat-o (deși teoretic este puțin probabil să fie dată în plată, tocmai din cauză  că nu e conformă), ori să fie înstrăinată către Romgaz.

De mai bine de 5 ani, Termocentrala Mintia funcționează cumva din inerție, în condițiile în care aici nu s-au realizat investițiile necesare conformării la normele de mediu. Este cumva și un ”caz social”, pentru că de Sucursala Electrocentrale Deva depind căldura și apa caldă ale devenilor.

Din 2013 Mintia nu mai are autorizație de funcționare. A continuat să funcționeze, cu acordul tacit al instituțiilor ablitate și pe baza unor ”derogări”. Dar, în vara anului 2015 Garda de Mediu a dispus sistarea activității la Termocentrala Mintia ca urmare a faptului că sucursala nu avea îndeplinite condițiile de mediu cerute de UE.

Conducerea complexului a contestat în instanță respectivul proces-verbal. Pe fond, Judecătoria Deva a dat dreptate comisarilor de mediu și a menținut procesul verbal de sistare a activității. Procesul s-a mutat la Tribunalul Hunedoara, după ce oficialii CEH au făcut apel la decizia dată de instanța deveană. Și au câștigat în privința suspendării activității.

”Admite cererea de apel formulată de către apelantul S.C. COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA S.A. în contradictoriu cu intimata Garda Naţională de Mediu – Comisariatul General Hunedoara, împotriva sentinţei civile nr.1396/12.05.2016 pronunţată de Judecătoria Deva, jud. Hunedoara. Admite cererile de intervenţie accesorie în sprijinul apelantului (…). Respinge cererea de intervenţie accesorie în sprijinul intimatei, formulată de intervenienta FUNDAŢIA GREENPEACE CEE ROMÂNIA. În temeiul art.480, alin.2 din Codul de procedură civilă, schimbă în parte sentinţa civilă nr.1396/12.05.2016 pronunţată de Judecătoria Deva, după cum urmează: Admite în parte plângerea contravenţională formulată de petentul S.C. COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA S.A.- în insolvenţă prin administrator special Roşu Ioan Cristian şi administrator judiciar Expert Insolvenţă SPRL, în contradictoriu cu intimata Garda Naţională de Mediu – Comisariatul General Hunedoara, împotriva procesului verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei seria AB, nr.04167 din data de 23.06.2015. Înlătură sancţiunea complementară aplicată prin procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei seria AB, nr.04167 din data de 23.06.2015, constând în suspendarea activităţii Sucursalei Electrocentrale Deva. Menţine în rest procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei seria AB, nr.04167 din data de 23.06.2015. Fără cheltuieli de judecată. DEFINITIVĂ. Pronunţată, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 22 decembrie 2020”, este sentința instanței.

Rămâne însă de văzut care va fi viitorul sucursalei. Au cerut-o în administrare atât Consiliul Județean Hunedoara, cât și Primăria Deva, în condițiile în care Complexul Energetic Hunedoara urmează să fie divizat și înființat Complexul Energetic Valea Jiului, fără Mintia în componență. Dar darea în plată este improbabilă, conform legislației în vigoare, tocmai din cauză că nu a realizat investițiile de mediu. Interesat de termocentrală ar fi și Romgaz, iar astfel ar fi eliminate și problemele de mediu sau lipsa huilei necesare funcționării. Decizia va fi luată după învestirea noului guvern.